MultisubMIDI

multiSUB MIDI

Наличност: Наличен

Кратко описание:

Електрофорезна камера

Производител: Cleaver Scientific – Великобритания

Категории:Хоризонтална

Технически спецификации  на камера за хоризонтална електрофореза

размер Gel (wxl) 10 x7 см

10 х 10 см

Размери на камерата (WxDxH) 12 .5h22h9 см
Максималният брой на проби 10×7 см – 50 проби

10х10 см – 100 проби

размер на буфера 300 мл
пити

Брой на пробите

дебелина

 

1, 2, 4, 8, 10, MC, 12, 16, 20 MC, 25

0.75, 1.0, 1.5, 2.0 мм

Top