Автоматизирани системи

Автоматизираните лабораторни и медицински системи позволяват да се избегнат грешки, стандартизират изследванията, увеличават производителността, възпроизводимостта спестяват време на персонала. Пълен автоматизация на лабораторни процеси за работа  с флуиди (с висока прецизност единично или многоканално дозиране (пипетиране, накапване с пипета), вземане на проби, серийно разреждане, добавянето на реагенти в автоматичен режим и т.н.) позволява повишаване нивото на научните изследвания във всяка модерна лаборатория и оптимизиране на производствения процес.

Филиала CyBio Product Line на фирма Analytik Jena - Германия вече 25 години успешно се занимава с автоматизацията на лабораторните процеси, свързани с манипулации на течни флуиди (пипетиране, дозиране, подготовка на проби). Автоматизираните станции CyBio Product Line имат висока репутация, която са получили благодарение на презизната точност при дозиране, надежност и лекота при манипулации.

В портфолиото на CyBio Product Line влизат  както самостоятелни автоматични многоканални дозиращи станции, а така също и напълно автоматизирани системи за изпълнението на сложни протоколи. Лабораторните роботи и дозиращите системи на CyBio са създадени за прецизното третиране с биомолекули, клетки и разтвори.

analyze

Като допълнение към разнообразието от възможни готови решения могат да се създадат и отделни системи за автоматизация на конкретни потребители задачи. Лабораторните роботи Cybio са предназначени за осигуряване и точно възпроизвеждане, дозиране и пипетиране на  различни течности и същите се използват в много лабораторни и промишлени процеси.

Показване на всички 9 продукта

 • CyBi –Well

  Автоматична 96- и 384- канална система ...

 • CyBi-Drop

  Станция за безконтактно дозиране CyBi-Drop Производител: CyBio ...

 • CyBi-FeliX

  Многофункционална пипетираща станция CyBi-FeliX Производител: CyBio ...

 • CyBi-InLine

  Автоматизиранa  станция за пипетиране CyBi-InLine Производител: CyBio ...

 • CyBi-QuadStack

  Система за съхранение на плочи CyBi-QuadStack Производител: ...

 • CyBi-Well vario

  96-, 384- и 1536- канална автоматична ...

 • CyBi–SELMA

  Полуавтоматична 96– или 384- канална система ...

 • GeneTheatre

  Автоматична система за дозиране на течности ...

 • Магнитни стативи

  Магнитни стативи Производител: Alpaqua - САЩ ...

Показване на всички 9 продукта

Top