Електрофорезата е метод  на разделяне и анализ на сложни смеси от високомолекулни съединения (протеини, ДНК, РНК, витамини, оцветители, фармацевтични вещества, въглехидрати и т.н.) ,което е рутинна задача в много лаборатории.

Капилярна електрофореза - надежден и гъвкав начин да се разделят и изследват сложни смеси, които се използват в различни области - биологични изследвания,анализи на фармацевтични продукти, фармацевтичен  анализ,  анализ на протеини съдебната медицина , задачи, свързани с околната среда,  и т.н. ,

Оборудване за гел електрофореза Клийвър Scientific (UK) перфектен работен инструмент за изолиране на нуклеинови киселини и протеини. С една проста за използване и надеждна техника Клийвър Scientific може лесно да се разделят на сместа и да получат проби с висока чистота, за да се използва в по-нататъшни експерименти. Гамата включва системи за хоризонтално, вертикално, двуизмерна електрофореза, попивателна, изоелектрично фокусиране и анализ на ДНК комети.

Top