• Сепариране на глини

  • Отделяне на грипен вирус

  • Отделяне на митохондрии чрез високоскоростна охлаждаща центрофуга

  • Отделяне на РНК от растителна тъкан

  • Отделяне на геномна ДНК от растителна тъкан

Top