CyBi-Well_vario

CyBi-Well vario

Наличност: Наличен

Кратко описание:

96-, 384- и 1536- канална автоматична система за едновременно пипетиране CyBi-Well vario

Производител: CyBio Product Line (Analytik Jena – Германия)

Автоматичната пипетираща станция CyBi-Well vario  осигурява по-голяма гъвкавост на пипетиране, поради разнообразието от взаимозаменяеми пипетиращи глави и накрайници. 96-, 384- и 1536-канално успоредно пипетиране играе ключова роля в повишаването на производителността в областите ,за които по-голямата производителност е от голямо значение.

Високо надеждна автоматична станция

Системата се състои от 3, 4, 5-типопозиционна  платформа, която осигурява място за важните аксесоари, като промивна станция или резервоар за реагентите. Дозиращият робот CyBi-Well vario  се предлага и във вариант с кръгово движеща се платформа както и с десет открити площи.

Технология на запечатване на накрайниците

Запечатващата  технология  за накрайници CyBiо работи на принципа на равномерното налягане , когато горната част на всеки накрайник е частично потопена в силиконово уплътнение, което гарантира добро запечатване.

 

Многофункционални пипетиращи глави

Набор от 24 различни инструменти за работа с течности, съдържащи 11 сменяеми пипетиращи глави, прави лабораторния робот CyBi-Well vario мощна платформа за 96-, 384- или 1536-канално автоматизирано пипетиране в  микроплочи ,за работа с проби от различни обеми и за различни приложения.

Сменяемите пипетиращи глави с различни диапазони на обеми позволяват да се работи с течности при високо ниво на точност дори и при ниски обеми.

96/2.5 мкл Нанолитрова глава

 • мокър трансфер нa съединения, разтворени в диметилсулфоксид
 • специално разработени керамични дюзи за минимизиране на адхезията
 • минимален обем 25 нл
 • свободен етапен избор на обем 1 нл
 • за работа с   96-, 384- и 1536- канални микроплаки

1536/10 мкл

 • Работен обем до 10 мкл
 • свободен етапен избор на обем 0.01 мкл
 • за работа с   1536- канални микропплаки

96/25 мкл

 • Работен обем до 25 мкл
 • свободен етапен избор на обем 0.01 мкл
 • за работа с   96-, 384- и 1536- канални микроплаки

96/40 мкл

 • Работен обем до 40 мкл
 • свободен етапен избор на обем 0.01 мкл
 • за работа с  96-, 384- и 1536- канални микроплаки

96/60 мкл

 • Работен обем до 60 мкл
 • свободен етапен избор на обем 0.01 мкл
 • за работа с  96-, 384- и 1536- канални микроплаки

96/250 мкл

 • Работен обем до 250 мкл
 • свободен етапен избор на обем 0.1 мкл
 • за работа с 96- или 384-канални (дълбоки или плитки) микроплаки

Капилярна пипетираща глава

 • Оптимизирана за пипетиране на разтвори в диметилсулфоксид в сухи микроплаки
 • Фиксиран диапазон на работен обем 25, 50, 100, 250, 500, 750, 1 000 нл
 • 96- или 384-канални смесени касети
 • за 96-, 384- и 1536-канални микроплаки

384/2.5 мкл Нанолитрова глава

 • мокър трансфер нa съединения, разтворени в диметилсулфоксид
 • специално разработени керамични дюзи за минимизиране на адхезията
 • Минимален обем 25 нл
 • свободен етапен избор на обем 1 нл
 • за работа с 96-, 384- и 1536- канални микроплаки

384/25 мкл

 • Работен обем до 25 мкл
 • свободен етапен избор на обем 0.01 мкл
 • за работа с 96- или 1536- канални микроплаки

384/40 мкл

 • Работен обем до 40 мкл
 • свободен етапен избор на обем 0.01 мкл
 • за работа с 384- или 1536- канални микроплаки

384/60 мкл

 • Работен обем до 60 мкл
 • свободен етапен избор на обем 0.01 мкл
 • за работа с 384- или 1536- канални микроплаки

Точност на пипетиране

Накрайници Точност
96/250 10-25 мкл ≤ 2 % > 25-250 мкл ≤ 1 %
96, 384/60 3-5 мкл ≤ 2% > 5-60 мкл ≤ 1 %
96, 384/40 2-5 мкл ≤ 2% > 5-25 мкл ≤ 1 %
96, 384/25 2-5 мкл ≤ 2% > 5-25 мкл ≤ 1 %
96. 384/2.5 0.1-0.25 мкл ≤ 7% > 0.25-0.5 мкл ≤ 5 % > 0.5-2.5 мкл ≤ 3 %
1536/10 2-5 мкл ≤ 2% > 5 мкл ≤ 1 %

 Ново приложение CyBio RNAi

РНК интерферентна молекула (RNAi) в много кратък период от време стана широко разпространен  мощен инструмент за откриване на лекарства и при изследвания в областа на функционалната геномика.

Разширена обединена система за РНК интерференция

 1. Система за съхранение
 2. CyBi-Well Vario
 3. CyBi-Drop
 4. Устройство за смяна на накрайници
 5. Повдигащо приспособление
 6. Помпени модули
 7. Станция за измиване на накрайници

Технически характеристики

Пипетиращи глави 11 сменяеми накрайници

96- или 384-канални пипетиращи накрайници за еднократна употреба или керамични накрайника и 96- или 384 капиляри; 1536 многоканална пипетираша глава с ъс стъклени накрайници

Еднократни накрайници 250 (за дълбоки отвори), 250 (за плитки отвори), 60, 25 и 10 мл полипропиленови, стандартни, стерилни, стерилни за PCR, накрайници с филтър
Керамчни накрайници 2.5 мкл
Капиляри 25, 50, 100, 250, 500, 750, 1 000 нл капиляри постояннен обем
Стъклени накрайници 10 мкл
Обемен диапазон Влажно пипетиране: 100 нл – 250 мкл

Сухо пипетиране: 25 нл – 250 мкл

Разрешение Глави 96/250 – 0.1 мкл

Глави 96/25, 384/25, 96/40, 384/40, 96/60, 384/60 – 0.01 мкл

Глави 96/2.5, 384/2.5 – 0.001 мкл

Формат  на плаките Дълбоки и плитки микроплаки, 96, 384 и 1536 канали
Брой на места под плаките 3, 4, 5 или 10
Тегло Приблизително около 31 кг, глава 13.6 кг
 Условия на експлоатация +15 – +35 °С, влажност ≤ 75% при +35 °С
Top