Digicen21R

Digicen 21R

Наличност: Наличен

Кратко описание:

Високопроизводителната центрофуга с охлаждане Digicen 21R, може да се окомплектова с широки напречни ротори:

 • летящи ротори за 4 епруветки, с обем 100 мл, а също и за микроплаки и микроепруветки
 • ниско скоростен ъглов ротор за центрофугиране на 24 епруветки с обем 15 мл
 • високоскоростни ъглови ротори за микроепруветки и епруветки с обем до 50 мл

Центрофугата Digicen 21R е снабдена с течнокристален екран, на който се индикират всички параметри на центрофугиране, като например време, скорост/ускорение, време за спиране, отваряне на капака, съобщения или акустичен сигнал за грешки или приключване на процес, което позволява на оператора да извършва наблюдение на процесите в реално време.

Високопроизводителната центрофуга с охлаждане Digicen 21R, може да се окомплектова с широки напречни ротори:

 • летящи ротори за 4 епруветки, с обем 100 мл, а също и за микроплаки и микроепруветки
 • ниско скоростен ъглов ротор за центрофугиране на 24 епруветки с обем 15 мл
 • високоскоростни ъглови ротори за микроепруветки и епруветки с обем до 50 мл

Центрофугата Digicen 21R е снабдена с течнокристален екран, на който се индикират всички параметри на центрофугиране, като например време, скорост/ускорение, време за спиране, отваряне на капака, съобщения или акустичен сигнал за грешки или приключване на процес, което позволява на оператора да извършва наблюдение на процесите в реално време.

Мощната система за охлаждане, подобрена с допълнителна програма за предварително охлаждане, поддържа образците при стабилна, контролируема от потребителя температура, с което се избягват колебанията на температурата на образеца при поставянето му в камерата на центрофугата.

Удобство на използване:

Течнокристален екран, индициращ скоростта/ускорението (със стъпка 100 об./мин. или 10хg), времето на центрофугиране, температурата (със стъпка 1ºС) и времето за ускоряване/спиране (със стъпка 1 сек.)

 • Интуитивно управление на центрофугата с помощта на бутони «старт», «стоп», «кратък цикъл», «положение на капака»
 • Списък на роторите в паметта на центрофугата
 • Таймер с отчитане нагоре/надолу от 0 или от зададената скорост/ускорение на центрофугиране
 • Отделен бутон за краткия цикъл на центрофугиране, с възможност за регулиране на скоростта
 • Автоматично разпознаване на ротора
 • Ускоряване/спиране, избираемо от оператора (до 175 режима)
 • 15 програми в паметта на центрофугата и програма за предварително охлаждане
 • Капак с блокираща се ключалка
 • Микропроцесорно управление
 • Опция: възможно или блокирано регулиране на скоростта/ускорението по време на центрофугиране

Съответствие с изискванията за безопасност:

 • Процесът не стартира при отворен капак на центрофугата, а капакът не се отваря при въртящ се ротор, наличие на защита от падане и самозатваряне на капака
 • Изключване на системата за центрофугиране при дисбаланс на ротора
 • Възможност за изключване на автоматичния режим на управление
 • Вътрешната камера на центрофугата е изработена от неръждаема стомана
 • Наличие на прозорче за наблюдение и калибриране в капака на центрофугата
 • Индициране на съобщения, информиращи оператора за състоянието на центрофугата
 • Защитен пръстен между вътрешната камера и корпуса на центрофугата

Система за охлаждане:

 • Програма за предварително охлаждане на въртящия се ротор, с възможност за избор на температурата
 • Поддържане на температура 4°C при максимална скорост на центрофугиране
 • Температурен диапазон от -20°C до 40°C
 • Температурен датчик в камерата, газово охлаждане R 404A HFC

Съответствие на международните стандарти за качество:

– Директиви: 98/79/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, 2012/19/EU

– Стандарти: EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1

– Норми: 1005/2009 и 842/2006

Технически характеристики

 

 • Индукционен двигател, не изискващ обслужване
 • Максимален капацитет 4 х 100 мл
 • Максимална скорост 16 500 об./мин., ускорение 24 959 х g
 • Максимално ниво на шума <60 dB
 • Захранване 220-240V, 50/60Hz
 • Максимална консумирана мощност 700 Вт
 • Размери на центрофугата (Ш х Д х В): 590 x 680 x 320 мм
 • Тегло 67 кг

 

Аксесоари

Модел и каталожен номер на ротора RT 106 RT 108 RT 110 RT 121 (3)
Тип на ротора Фикс. ъгъл 35º Фикс. ъгъл 35º Фикс. ъгъл 35º Фикс. ъгъл 45º
Вместимост 18×15 мл 24×15 мл 24×5  мл 6×50  мл
Максимална скорост, об./мин. 5000 5000 6500 6000
Радиус, мм 132 132/114 113 132
Максимално ускорение, х g 3689 3689/3186 5338 5313
Минимална температура на максимални обороти 0 -1 1 1
Тип епруветки, обем (мл) Размер

(мм)

Епру-ветки, брой Кат. № / мод. на адаптера Епру-ветки, брой Кат. № / мод. на адаптера Епру-ветки, брой Кат. № / мод. на адаптера Епру-ветки, брой Кат. № / мод. на адаптера
100 48×95
80 S 38×112
80 44×100
50 S 29×108 6 RE 386
50 35×100 6 RE 447
50 конични 29×117 RE 365
30 S 25×98 6 RE 387
30 25×96 6 RE 362
15 16×100 18 24 6 RE 361
15 конични 17×122 18 12 6 RE 361
10 S 16×80 18 RE 383 24 RE 384 6 RE 361
10 13×100 18 RE 359 24 RE 385 6 RE 360
10 вакуумни 16×107 18 24 6 RE 361
7/10 вакуумни 13×107 18 RE 359 24 RE 385 6 RE 364
5 13×75 18 RE 303 24 RE 306 24 6 RE 360
5 вакуумни 13×82 18 RE 303 24 RE 306 24 6 RE 364
1,5×75 капилярки 1,5×75
1,5-2 микро 11×39 18 RE 364
0,5-0,6 микро 8×30
0,2-0,4 микро 6×45
128x86x15 плаки 128x86x15
128x86x21 плаки 128x86x21
128x86x45 плаки 128x86x45
128x86x22 културални плаки 128х86х22

(1) Даденият ротор по заявка може да бъде снабден с хереметичен капак (RE 355).

(2) При използване на дадените епруветки капакът на ротора може да не се затвори

(3) Препоръчва се проверка на характеристиките на епруветката

(4) Среден радиус на чашката

Маркировка на епруветката hs (висока скорост) означава съвместимост с високоскоростно центрофугиране

Аксесоари 2

Модел и каталожен номер на ротора RT 128 RT 138(1) RT 143 RT 150
Тип на ротора Ъглов хоризонтален Летящ Летящ Летящ
Вместимост 24 по 1,5×75мл. 4×100 мл 4×50 мл 2, 4  или 6 микроплаки
Максимална скорост, об./мин. 13000 5000 5300 4000
Радиус, мм 87 147 145 122 (4)
Максимално ускорение, х g 16438 4019 4554 2.182
Минимална температура на максимални обороти 1 -4 -4 0
Тип епруветки, обем (мл) Размер

(мм)

Епру-ветки, брой Кат. № / мод. на адаптера Епру-ветки, брой Кат. № / мод. на адаптера Епру-ветки, брой Кат. № / мод. на адаптера Епру-ветки, брой Кат. № / мод. на адаптера
100 48×95 4 RE 446
80 S 38×112 4 RE 380
80 44×100 4 RE 338
50 S 29×108 4 RE 381 4 RE 378
50 35×100 4 RE 335 4 RE 445
50  конични 29×117 RE 341 RE 342
30 S 25×98 4 RE 382 4 RE 379
30 25×96 4 RE 332 4 RE 333
15 16×100 16 RE 316 4 RE 329
15 конични 17×122 4 RE 339 4 RE 329
10 S 16×80 4 RE 316 4 RE 329
10 13×100 20 RE 320 12 RE 313
10 вакуумни 16×107 16 RE 316 4 RE 329
7/10 вакуумни 13×107 20 RE 320 4 RE 337
5 13×75 20 RE 320 12 RE 313
5 вакуумни 13×82 20 RE 320 4 RE 337
1,5×75 капилярки 1,5×75 24
1,5-2 микро 11×39 20 RE 408 12 RE 463- 72 RE 401
0,5-0,6 микро 8×30
0,2-0,4 микро 6×45
128x86x15 плаки 128x86x15 6
128x86x21 плаки 128x86x21 4
128x86x45 плаки 128x86x45 2
128x86x22 културални плаки 4

(1) Даденият ротор по заявка може да бъде снабден с хереметичен капак (RE 355).

(2) При използване на дадените епруветки капакът на ротора може да не се затвори

(3) Препоръчва се проверка на характеристиките на епруветката

(4) Среден радиус на чашката

Маркировка на епруветката hs (висока скорост) означава съвместимост с високоскоростно центрофугиране

Аксесоари 3

Модел и каталожен номер на ротора RT 151(3) RT 152(3) RT 153(3) RT 154(3)
Тип на ротора Фикс. ъгъл 45 Фикс. ъгъл 30º Фикс. ъгъл 30º Фикс. ъгъл 28º
Вместимост 24 по 1,5-2 мл 12×10 мл хермет. 8×30 мл хермет. 6×50 мл хермет.
Максимална скорост, об./мин. 16500 15000 13500 9000
Радиус, мм 82 78 92 101
Максимално ускорение, х g 24959 19621 18746 9146
Минимална температура на максимални обороти 2 4 4 1
Тип епруветки, обем (мл) Размер

(мм)

Епру-ветки, брой Кат. № / мод. на адаптера Епру-ветки, брой Кат. № / мод. на адаптера Епру-ветки, брой Кат. № / мод. на адаптера Епру-ветки, брой Кат. № / мод. на адаптера
100 48×95
80 S 38×112
80 44×100
50 S 29×108 6
50 35×100
50 конични 29×117 6
30 S 25×98 8 6 RE 392
30 25×96 8 6 RE 393
15 16×100 8 RE 406 6 RE 394
15 конични 17×122 6 RE394(2)
10 S 16×80 12 8 RE 391 6 RE 395
10 13×100 8 RE 407 6 RE 396
10 вакуумни 16×107 6 RE 394
7/10 вакуумни 13×107 6 RE 396
5 13×75 12 RE 389 8 RE 390 6 RE 397
5 вакуумни 13×82 12 RE 389 8 RE 390 6 RE 397
1,5×75 капилярки 1,5×75
1,5-2 микроепруветки 11×39 24 18 RE 433
0,5-0,6 микроепруветки 8×30 24 RE 305
0,2-0,4 микроепруветки 6×45 24 RE 304
128x86x15 плаки 128x86x15
128x86x21 плаки 128x86x21
128x86x45 плаки 128x86x45
128x86x22 културални плаки 128x86x22

(1) Даденият ротор по заявка може да бъде снабден с хереметичен капак (RE 355).

(2) При използване на дадените епруветки капакът на ротора може да не се затвори

(3) Препоръчва се проверка на характеристиките на епруветката

(4) Среден радиус на чашката

Маркировка на епруветката hs (висока скорост) означава съвместимост с високоскоростно центрофугиране

Аксесоари 4

Модел и каталожен на номер ротора RT 183

 

Тип на ротора Ъглов 45º
Вместимост 32 по 0,2 мл
Максимална скорост, об./мин. 16500
Радиус, мм 55 (4)
Максимално ускорение, х g 16741
Минимална температура на максимални обороти 2
Тип епруветки, обем (мл) Размер (мм) Епру-ветки, брой Кат. № / мод. на адаптера
100 48×95
80 S 38×112
80 44×100
50 S 29×108
50 35×100
50 конични 29×117
30 S 25×98
30 25×96
15 16×100
15 конични 17×122
10 S 16×80
10 13×100
10 вакуумни 16×107
7/10 вакуумни 13×107
5 13×75
5 вакуумни 13×82
1,5×75 капилярки 1,5×75
1,5-2 микроепруветки 11×39
0,5-0,6 микроепруветки 8×30
0,2-0,4 микроепруветки 6×45 32×0,2
128x86x15 плаки 128x86x15
128x86x21 плаки 128x86x21
128x86x45 плаки 128x86x45
128x86x22 културални плаки 128x86x22

 

(1) Даденият ротор по заявка може да бъде снабден с хереметичен капак (RE 355).

(2) При използване на дадените епруветки капакът на ротора може да не се затвори

(3) Препоръчва се проверка на характеристиките на епруветката

(4) Среден радиус на чашката

Маркировка на епруветката hs (висока скорост) означава съвместимост с високоскоростно центрофугиране

Top